طی کش و قوس های فراوان بالاخره حزب سبز توانست قانونی تصویب کند که به موجب آن تحصیل در ایالت بادن ووتمبرگ برای غیر اروپایی ها دیگر رایگان نخواهد بود.

ایالت بادن ووتمبرگ که یکی از ثروتمندترین و قدرتمند ترین ایالتهای آلمان است ، و اولین ایالتی بود که شهریه را برای تمام دانشجویان دانشگاههای خود حذف کرد ، حالا قانونی وضع کرده که از ترم زمستان 2017/2018 ، دانشجویان مشغول به تحصیل در این ایالت می بایست هزینه ی 1500 یورو برای هر ترم تحصیل خود بپردازند.

این خبر در آینده به روزرسانی می شود .