خب ، بعد از اینکه سفارت به شما خبر تایید ویزا رو به هر طریقی داد باید برای دریافت اون در پاسپورت خودتون مجددا به سفارت مراجعه کنید تا اون برچسب ارزشمند ،در صفحه روادیدهای شما درج شود.

خب طبیعتا بهتراست صبح خیلی زود را برای مراجعه به سفارت انتخاب کنید چون این مرحله نیز زمانی بیشتر از صرفا چسباندن یک برچسب می برد.
به درب دوم یا پایینی سفارت که برای مصاحبه مراجعه کرده بودید بروید و رسید صندوق را به نگهبان نشان داده وارد شوید .مثل لینکه سفارت هر روز فقط 40 ویزا صادر میکند پس بهتر است جزو 40 نفر اولی باشید که برای اینکار به سفارت مراجعه میکنند.

توجه کنید که درفصل مسافرت مخصوصا شهریور و مرداد این قسمت از سفارت به شدت شلوغ است پس بهتر است حدود ساعت 6 و 45 دقیقه دم در سفارت حاضر باشید.

خب پس از ورود به سفارت اگر تعداد صدور ویزا زیاد باشد باید در صف داخل حیاط سفارت منتظر بمانید تا شما را برای مراجعه به صندوق صدا کنند.

درهنگام مراجعه به صندوق باید رسید خود و بیمه مسافرتی و کپی از بیمه مسافرتی را به همراه بقیه مدارک خواسته شده همراه داشته باشید.

صنددقدار پاسپورت و مدارک شما را تحویل گرفته و از شما می پرسد تاریخ سفر خود به آلمان را مشخص کنید تا ویزا را از آن تاریخ برایتان صادر کند.

برای دریافت پاسپورت ویزا خورده احتمالا باید ساعت 2 بعدازظهر به درب پایینی مراجعه کنید.