پس از آماده کردن مدارک قدم بعدی پست آن ها به دانشگاههاست. 

پست بین المللی معتبر و قابل اعتماد توسط دو شرکت TNT و DHL در ایران انجام می شود. البته شرکت پست ایران هم این کار را انجام می دهد که من خیلی اطلاعاتی در باره اش ندارم ، چون تقریبا هر چند باری که باید مدرک پست می کردم خیلی عجله داشتم و پست ایران حدود دو هفته طول می کشید تا به آلمان برسد. 

کلا برای انتخاب شرکت پست چند فاکتور اهمیت دارد: 

1- قیمت : خب مسلما هرچه ارزانتر بهتر. قیمت TNT و DHL برای پست به آلمان (حداقل طبق تجربه ی من ) یکی بود! دو نوع سرویس داشتند : یکی سه تا پنج روز کاری ، و دیگری پنج تا هفت روز کاری (البته الان این دو سرویس با هم ادغام شدند و فقط سرویس پنج تا هفت روز کاری دارند TNT) اولی 117 و دومی 68.5 هزار تومان قیمت داشتند . ولی هر دو سرویس حدود 4 یا 5 روز بیشتر طول نکشید.

2- قابلیت ردیابی (tracking)  : این قابلیت خیلی برای شما مهم است. مخصوصا که بعضی دانشگاهها ایمیل دریافت مدرک نمی دهند و یا خیلی دیر این کار را انجام می دهند . بوسیله ی ردیابی مرسوله ، می توانید مطمئن شوید که مدارک شما به دست دانشگاه رسیده است و کسی آن را دریافت کرده .

3- زمان ارسال : که خب کاملا بستگی به میزان نزدیکی شما به ددلاین دانشگاهتان دارد. حتی اگر زودتر مدارکتان را آماده کنید و حدود دو هفته تا یک ماه به ددلاین وقت داشته باشید ، ممکن است سرویس پست ایران هم با هزینه ی کمتر جوابگوی کارتان باشد. 

بعضی از دانشگاهها تاریخ ارسال مدرک را به عنوان ددلاین انتخاب میکنند! یعنی فرض کنید ددلاین دانشگاهی 15 فوریه است و شما 14 فوریه مدارکتان را پست میکنید و 20 فوریه به دست آنها می رسد ، ولی آنها مدارکتان را قبول می کنند ( عینا این اتفاق برای من در اپلای به دانشگاه اشتوتگارت پیش آمد.) البته شاید دانشگاه اشتوتگارت یک استثنا بوده، حتما با مسئول دانشگاهتون در این باره مکاتبه کنید.

صرفه جویی : اگر خویشاوند یا دوستی در آلمان دارید ، از او خواهش کنید مدارکتان را با پست داخلی آلمان برای دانشگاههای مربوطه بفرستد. با این کار شما یک بار پول پست بین المللی می دهید (نه 5 یا 6 بار) و 5 بار پول پست داخلی آلمان(حدود 5 یورو) که کاملا به صرفه است.